Spolupráce

Gymnázium Benešov

Společnost Allcomp, a.s. spolupracuje s benešovským gymnáziem v rámci výukových kroužků z elektroterchnické stránky. Účastníci pod vedením pana Vladimíra Červinky se nejen učí teoretickým poznatkům, ale také programují a zkoušejí různé technické kroky. Příkald je sestavení vlastního rádia, díky jednotce Rapsberry Pi. Kroužek probíhá každý pátek od 14:00 v počítačové učebně.


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com