[PIC programování] – 11. díl – bonus

Vítám vás u malého bonusu k 11. dílu! Napadlo mě malé kosmetické vylepšení našeho programu. Pokud je zobrazované číslo na displeji menší než 16, pak je v šestnáctkové soustavě jednociferné. Doposud jsme na displeji i jednociferné číslo zobrazovali jako dvojciferné, akorát s nulou na začátku. Toto chování můžeme snadno upravit využitím Carry bitu v registru…

[PIC programování] – 11. díl

Vítám vás u dalšího dílu ze série PIC programování! Dnes se naučíme číst analogové vstupy a trochu upravíme zobrazovací rutinu pro 7-segmentový displej. Analogový vstup Analogový vstup je v našem případě vstup, na kterém může, vůči zemi, objevit napětí 0V až 5V. Tuto hodnotu pak můžeme číst jako n-bitové číslo. Abychom toto číslo získali, použijeme…

Automatické číslování procesorů PIC

SQTP (serial quick turn programming) je funkce, umožňující přidělit každému procesoru unikátní číslo při nahrávání firmware. Obyčejně ji mívají jen profesionální programátory, ale podporuje ji i MPLAB IPE. MPLAB IPE se instaluje spolu s MPLAB X IDE a jako programátor lze použít i PICkit3. Podívejme se tedy, jak SQTP v MPLAB IPE funguje.

[PIC programování] – 10. díl

Vítám vás u dalšího dílu ze série PIC programování. Dnes si ukážeme, jak s několika piny procesoru ovládat více 7-segmentových displejů najednou pomocí tzv. multiplexu. Nejprve schéma: Pozn.: V zapojení používám dva PNP tranzistory s označením BC327. Představme si nyní klasické zapojení displeje. Ke každému segmentu potřebujeme jeden pin na MCU (tedy celkem 8 pinů)….

[PIC programování] – 9. díl

Vítám vás u dalšího dílu PIC programování. V tomto díle se podíváme na to, jak zobrazit číslici na 7-segmentovém displeji, abychom v pozdějších dílech mohli zobrazit data přijatá na sériových sběrnicích. Nejprve uvedu schéma zapojení a vysvětlím, jak 7-segmentový displej funguje a jak jej budeme řídit. Pokud již toto znáte, můžete následující část článku přeskočit….

[PIC programování] – 8. díl

Vítám vás u osmého dílu série PIC programování! Ještě než se vrhneme na sériovou komunikaci a podobné věci, rád bych vám ukázal, jak si udělat podprogram, předat mu data a následně jej zavolat. Co jsou podprogramy? V jazycích vyšších úrovní (např C, C++, Python, Pascal, …) existuje pojem funkce. Pascal navíc rozlišuje pojmy procedura a…

[PIC programování] – 7. díl

Vítám vás po dlouhé době u dalšího dílu série PIC programování !!! V minulém díle jsme se seznámili s moduly Timer2/4/6, pomocí kterých jsme si vytvořili časování programu. Slíbil jsem nějaké časování, ale nakonec jsem se rozhodl pro PWM. Za toto se omlouvám, ale myslím, že se máte na co těšit! V dnešním díle použijeme…

Online měření tepelných zisků

teplovodních solárních soustav a tepelných čerpadel Stále rostoucí obliba technologií pro solární ohřev vody a technologií tepelných čerpadel s sebou přináší požadavek zákazníka na vyčíslení údajů o tepelném zisku zařízení v energetických jednotkách tedy Joulech nebo lépe v Kw, které umožňují získat přehled o ceně energie, která byla zařízením vyrobena. Do systému technologie by měl být zařazen kalorimetr. …

Postřehy a nápady k systému Allcomp “ Vejminek snů“

Po seznámení s kompletním systémem Allcomp – Vejminek snů – ke kterému jsem byl přizván ke spolupráci výrobcem systému chci v níže uvedených řádcích předložit své postřehy a návrhy, které vychází z mojí dosavadní zkušenosti s tzv. “chytrou elektroinstalací“ staveb, která bude v blízké budoucnosti nahrazovat standardní rozvody staveb. Jsem přesvědčen,že se tak stane i u nejnižší kategorie rodinných domů…