Ultrazvukový sensor vzdálenosti s displejem

Modul s názvem US 100 – funguje jako ultrazvukový měřič vzdálenosti. Na desce samotné se nachází jeden ultrazvukový vysílač, jeden přijímač a dále integrované obvody, které zajišťují správnou funkci. Tento ultrazvukový měřič vzdálenosti se používá obecně tam, kde potřebujeme s poměrně velkou přesností zkoumat prostor před senzorem.

Data přijímaná z družic GPS

Využití GSM,GPS a GPRS modulu A7 pro příjem signálů z družic GPS lze následujícím způsobem. Modul A7 lze zakoupit na AliExpressu nebo podobném portálu za cenu kolem 10 US$. Dá se koupit samostatný modul, nebo osazený modul s konektorovou lištou s 24 piny a dvěma anténami pro GSM a GPS.

Vejminek snů

Na začátku byl příběh. Blíží se čas odpočinku a je třeba uvažovat o bydlení na stáří. Rodinný dům je pro dva lidi už příliš velký a nákladný na provoz. Mladí ho využijí daleko lépe. Naproti domu ale máme postavenou dílnu, kterou využívala naše firma do doby, než si pořídila vlastní objekt.

[PIC programování] – 6. díl

Vítám vás u šestého dílu série PIC programování! V tomto díle jsem se rozhodl seznámit vás s moduly Timer2/4/6. Ty nám od tohoto dílu sloužit jako časovače našich programů. Co timer umí? Nic moc. Jen podle toho, jakou frekvenci mu nastavíme, odpočítává, a když dojde do konce, tak se zresetuje a dá nám vědět, že dopočítal….

[PIC programování] – 4. díl

Ahoj! Vítám vás u čtvrtého dílu této série. V dnešním díle se pokusíme napsat program, který při stisku tlačítka rozsvítí LEDku a při druhém stisku jí zhasne. Provedeme to za pomoci té lehčí varianty, že program bude čekat na stisk tlačítka ve smyčce, což povede k jednoduchosti, zároveň však nebude moci provádět jiné úkony. Pojďme…