Povinné kontroly těsnosti tepelných čerpadel, revize

Povinné kontroly těsnosti tepelných čerpadel od 1.1.2017. Podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech, vyvstává pro majitele tepelných čerpadel a klimatizací nová povinnost – provádění pravidelných kontrol těsnosti a vedení tzv. Evidenční knihy.

Povinnost nechat provádět kontroly a vést evidenční knihu se od 1.1.2017 týká těch zařízení, které obsahují minimálně 5 tun ekvivalentu skleníkového plynu CO2.

V praxi to znamená, že u zařízení s chladivem typu R410A se toto nařízení týká klimatizací a tepelných čerpadel s obsahem vyšším, než 2,3kg chladiva. U ostatních zařízení s jiným typem chladiva se tato hranice opět zjišťuje přepočtem ekvivalentu CO2.

Kontrolu tepelného čerpadla či klimatizace musí vždy provádět odborná firma.

Naše firma zajišťuje v této problematice servis.  

Ceník služeb

Servis TČ

  • pracovní doba 8 – 15 h
  • nultá hodina – nájezd 550,- Kč/h
  • každá další započatá hodina servisu 400,- Kč/h
  • doprava 10,- Kč/km (nebo dle dohody)

Příplatky

  • nájezd do 24 h + 100%
  • po pracovní době + 100%
  • chladivo doplnění R407, R410 + 1 650,- Kč/kg

Roční pravidelné prohlídky – servis

tepelné čerpadlo systém vzduch – vzduch 2 000,- Kč
tepelné čerpadlo systém vzduch – voda 2 000,- Kč
větrací jednotky s rekuperací LWZ 2 500,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.