Stroj na zpracování biologicky rozložitelných odpadů, kalů z ČOV a ostatních bioodpadů pomocí řízené aerobní termofilní fermentace.