EWA- aerobní fermentor

Stroj na zpracování biologicky rozložitelných odpadů, kalů z ČOV a ostatních bioodpadů pomocí řízené aerobní termofilní fermentace.

Aerobní fermentor “EWA”

Všeobecné informace

Zařízení vyvinula a vyrábí firma Agro-Eko Ostrava. Firma Allcomp se podílí na vývoji a výrobě elektronického, elektrického a softwarového vybavení pro toto zařízení a je jeho výhradním dodavatelem.

Příklady použití

Po ukončení řízení termofilní aerobní fermentace je zakládka stabilizovaná a hygienizovaná. Protože se podstatně změnily její vlastnosti, nazýváme ji od tohoto okamžiku fermentát. Ten můžeme využít jako:

  • biopalivo – kompost k energetickému využití (dle vyhl. 482/2005 Sb.)
  • kompost k agrotechnickému použití (po dozrání na ploše)
  • složku do rekultivačních substrátů

Doba konečné přeměny fermentátu v kompost určený k aplikaci na půdu je 4-8 týdnů, v závislosti na použitých vstupních substrátech (surovninách) a charakteru zakládky.

Vliv na životní prostředí

Zpracování odpadů ve fermentoru EWA probíhá s minimálními nároky na spotřebu externí energie. Při provozu fermentoru EWA nevznikají ani se nepoužívají látky ohrožující životní prostředí. Provozem aerobního fermentoru nevzniká nadměrný hluk, nevznikají znečištěné odpadní vody ani tuhé odpady.  Vedlejším produktem fermentoru EWA je proto odpadní voda, která se vyskytuje ve dvou kvalitách:

  • kondenzační voda – vzniklá kondenzací vodní páry obsažené v odplynu
  • výluhová voda – vzniká v pracovní části fermentoru

Kondenzační voda vzniká kondenzací vodní páry obsažené ve vzdušině odcházející z pracovního prostoru fermentoru EWA. Svým složením a bakteriologickým znečištěním vyhovuje jako voda technologická – oplachová.

Pro více informací nás kontaktujte na info(zavinac)allcomp.cz.

Dokumentace