Řídící jednotka – ISLAND 1010

Jednotka určená pro komunikaci s řídícím počítačem Raspberry Pi, která umožňuje ovládat 10 výstupů 12V / 10mA a vyhodnocovat 10 digitálních vstupů.

ISLAND 1010

Propojení řídících jendotek lze topoligií: Ring, Mesh, Star, Line, Tree, Bus – pomocí 4 drátů, 2 komunikace CAN a 2 napájení 12V. Komunikaci mezi Raspberry Pi a ostrůvky DIN 1010 zabezpečuje převodník RxTx / CAN.

topologie zapojení

Jako vstupy do řídící jednotky je možné použít tlačítka, vypínače, snímače pohybu, ultrazvukové spínače, magnetické spínače a podobně. Pro ovládání výkonových periférií (osvětlení…), je nutné výstupy spínat například Relé, SSRelé a podobně…

Ovládací aplikace

Další informace přímo na stránkách projektu: www.vejmineksnu.cz  či blogu: www.allcomp.cz/blog.