MasterKit pro pokročilé

Schéma zapojení

Uspořádání systému

Komunikace mezi CAN převodníkem a modulem ISLAND 1010 je zajištěna vlastní sběrnicí. Tato sběrnice používá fyzickou vrstvu ze sběrnice CAN. Nad ní je pak vlastní spojová vrstva, která zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými uzly. Na straně Raspberry ji zajišťuje program AllNet.

Nad ním je server SHS Revolution, který má na starosti řízení celého systému, provázání vstupů s výstupy, atd. Uživatelské rozhraní pak vytváří webová aplikace, která poskytuje přívětivé ovládání celého systému.

Spolehlivost sběrnice

Sběrnice CAN je široce používaná v průmyslu, zejména pak v automobilovém. Tato sběrnice je velmi odolná proti elektromagnetickému rušení a zajišťuje spolehlivou komunikaci mezi propojenými zařízeními. Právě pro tyto vlastnosti byla použita jako základ pro vlastní spojovou vrstvu.

Použité čipy v převodníku i v modulu ISLAND 1010 navíc dokáží komunikovat i v případě, že dojde k závadě na kabeláži. Nutností je jen propojení uzlů přes GND. Toto je ve stavebnici zajištěno díky napájení Raspberry s převodníkem i modulu ISLAND 1010 z jednoho zdroje. V případě oddělených zdrojů je tedy nutné propojit zem (GND) externě.

Komunikace je pak zachována i při přerušení jednoho z CAN vodičů (L, H), při zkratu jednoho z nich k zemi i při zkratu CAN vodičů mezi sebou. Modul ISLAND 1010 navíc umí tuto chybu detekovat a informuje o ní řídicí systém (viz. diagnostika).

Napájení ISLAND 1010

Ve stavebnici je modul ISLAND 1010 napájen ze stejného zdroje jako Raspberry. Jeho konstrukce však rovněž umožňuje jeho samostatné napájení napětím 5-24V.

Je pak ale nutné dávat pozor na vstupy, které mají maximální dovolené napětí 5V! Jsou navržené na spínání k zemi (GND) a na modulu se již nachází pull-up odpory.

Diagnostika

Pro pokročilé uživatele je dostupná rovněž diagnostická aplikace AllDiag. Jedná se o grafickou aplikaci v Javě. Tu je nutné spouštět přímo na Raspberry – nejprve tedy spusťte Raspberry s monitorem.
Poté v terminálu spusťte:

cd /opt/allcomp/revolution/shs/
java -jar AllDiag.jar
Okno aplikace AllDiag

Po inicializaci aplikace by mělo dojít k zobrazení 2 uzlů (EWC units):
0 = CAN převodník
1 = ISLAND 1010
Pokud je vše v pořádku, budou oba uzly podbarvené zeleně. V případě selhání komunikace (např. při odpojení jednotky ISLAND 1010) se daný uzel podbarví červeně (případně fialově, pokud s ním AllDiag alespoň jednou úspěšně komunikoval). V případě částečné chyby komunikace (viz. odolnost sběrnice výše) se uzel pro ISLAND 1010 podbarví žlutě.

Aplikace rovněž zobrazuje stavy vstupů (včetně příslušných čítačů pulzů) a umožňuje ovládat výstupy.