MasterKit – SW 2019-10-10

Ve stavebnici je již obsažena předpřipravená karta s OS Raspbian a potřebným softwarem (včetně demo dat) pro snadné spuštění. Je založena na Raspbianu verze 2019-04-08 Full, tj. Stretch. Novější Buster zatím nelze použít kvůli závislostem SHS.

TODO – DOWNLOAD

Příprava obrazu

Veškeré nastavení je potřeba provádět pod uživatelem root. Přepnout na tohoto uživatele lze v základním obrazu přes příkaz sudo.

sudo -i

Nejprve je potřeba získat “aktuální” Raspbian:

apt-get update
apt-get upgrade

Rovněž je potřeba upravit základní nastavení pomocí nástroje raspi-config. V tomto nástroji je třeba vypnout login shell na sériovém portu a zapnout tento port pro běžnou komunikaci.

raspi-config

Po aktualizaci a nastavení je nutné Raspberry restartovat, jinak může dojít k problémům s instalací dalšího softwaru.

reboot

Stažení softwaru

Zbylá nastavení již lze ponechat na automatických skriptech. Ty jsou volně dostupné na GitLabu. K plné instalaci jsou potřeba ještě soubory SHS, ty lze stáhnout zde.

Pokud pracujete na Linuxu (či jiném OS podporujícím souborový systém ext4), tak si můžete skripty stáhnout a nahrát na kartu ještě před prvním spuštěním. Takto byly vytvářeny rovněž referenční obrazy (skripty jsou na nich v adresáři /home/pi/_INSTALL/).

Stejně tak lze skripty stáhnout na již běžícím systému (třeba do adresáře zmíněného výše) pomocí:

cd /home/pi/
wget https://gitlab.com/allcomp-as/master-kit/-/archive/img_2019-10-10/master-kit-img_2019-10-10.tar.bz2
tar --extract --bzip2 --verbose --file master-kit-img_2019-10-10.tar.bz2
mv master-kit-img_2019-10-10 _INSTALL
rm master-kit-img_2019-10-10.tar.bz2

cd _INSTALL/
wget https://www.allcomp.cz/wp-content/uploads/2019/10/shs_2019-10-10.zip
unzip shs_2019-10-10.zip
rm shs_2019-10-10.zip

Instalace

Nejprve se provede základní nastavení systému (hl. zapnutí SSH, změna hesla a hostname) a nastavení hotspotu. To má na starosti skript install.sh.

./install.sh

Instalaci samotného řídicího softwaru, webového rozhraní a další úpravy systému má na starosti druhý skript opt-install.sh.

./opt-install.sh

Po dokončení instalace je potřeba systém restartovat:

reboot

Požadovaný software a knihovny

Software je složen z několika částí (viz. MasterKit pro pokročilé). Pro běh řídicího serveru a komunikace po sběrnici jsou třeba následující DEB balíčky (DB klient je třeba jen pro nahrání počátečních dat během instalace):

default-jre
libgcj15
mariadb-server
mariadb-client

Pro webovou aplikaci je pak třeba ještě webserver a PHP interpret. Pro správu závislostí pak používá Composer, tj. celkově potřebuje:

apache2
composer
mariadb-server
mariadb-client
php
php-mysql

Nastavení

Veškerý software je v adresáři /opt/allcomp. Mimo něj jsou pouze symbolické odkazy pro Apache konfiguraci a pro systemd služby. Konfigurace jsou umístěny vždy u daného SW, tj. především v souborech a adresářích níže.

/opt/allcomp/revolution/shs/config/
/opt/allcomp/revolution/web/www/config.php
/opt/allcomp/revolution/web/www/admin/config.php

Heslo pro WiFi hotspot a další nastavení jsou v souborech:

/etc/default/dnsmasq
/etc/default/hostapd
/etc/dhcpcd.conf
/etc/dnsmasq.conf
/etc/dnsmasq.hosts
/etc/hostapd/hostapd.conf
/etc/sysctl.d/ipv4_forward.conf
4 Comments