On-line nástěnka, Reklamní monitor ovládaný po internetu

Jedná se o systém skládající se z monitoru (televize) a řídícího minipočítače (například RaspberryPi). Monitor slouží k prezentaci firmy, reklam a podobně. Systém je schopen pomocí vnitřní sítě LAN monitory vypnout, zapnout a editovat obsah. Systém obsahuje administrační rozhranní příjemné pro editora, v podobě Word. Řídící počítač se propojuje pomocí HDMI k monitoru (TV) a do vnitřní internetové sítě (intranetu). V admin rozhranní lze pomocí této sítě ovládat jednotlivé monitory (TV).

Foto z projektu pro firmu Bramac. Dny bez úrazu se automaticky přičítají, ve spodní části běžící text.

Admin rozhraní: