Z usnesení Valné hromady dne 5. 4. 2019

Valná hromada na svém zasedání schválila:

  • Změnu struktury řízení akciové společnosti z dualistického systému na systém monistický.
  • Správní radu s počtem 3 členů.
  • Statutárního ředitele pana Václava Vilímka.