Tepelná čerpadla – Základní informace a jak vybrat?

1. Jak výkonné tepelné čerpadlo?

Výkon tepelného čerpadla je dán především tepelnou ztrátou domu, kterou by měl odborně spočítat projektant. Pokud máme například tepelnou ztrátu domu 9 kW, volíme tepelné čerpadlo o velikosti topného výkonu 9 kW.
Popřípadě se můžete obrátit na naši firmu, rádi Vám s návrhem pomůžeme.

2. Je vhodné tepelné čerpadlo pro můj dům?

Tepelné čerpadlo Panasonic Aquarea LT (nízkoteplotní provedení) je nízkoenergetický zdroj tepla s výstupní teplotou topné vody max. +55 °C. Tomu by měla odpovídat i nízkoteplotní otopná soustava, která je navržena na teplotní spád 55 °C/ 45 °C. U podlahového topení nám postačuje výstupní voda +35°C. V tomto případě je podlahové topení ve spojení s tepelným čerpadlem nejvýhodnější zdroj tepla.


Pokud požadujeme vyšší výstupní teplotu topné vody do otopné soustavy, je potřeba zvolit tepelné čerpadlo řady HT (vysokoteplotní provedení) o výstupní teplotě vody až +65 °C. Tento model tepelných čerpadel je vhodný především pro starší rodinné domy s radiátory (litinové články). Případně je možné využít tepelné čerpadlo řady T-CAP (Total Capacity), kde je garantována výstupní teplota +60 °C a topení do -28 °C.

3. Ohřev teplé užitkové vody tepelným čerpadlem?

Princip tepelného čerpadla je určitě výhodný pro ohřev TUV oproti elektro boileru. Spotřeba elektrické energie je oproti běžnému elektro boileru pouze třetinová! V letních měsících je úspora daleko výraznější, protože z 1 kW elektrické energie jsme schopni získat až 5 kW tepla.

4. Regulace tepelného čerpadla Panasonic Aquarea?

Tepelná čerpadla Panasonic pracují ekvitermní regulací výkonu, která je již součástí zařízení (vnitřního hydroboxu). Tepelné čerpadlo je možné také dovybavit prostorovým termostatem do referenční místnosti, ale z praxe se osvědčila úspornější ekvitermní regulace Panasonic.
Dnes můžeme tepelná čerpadla ovládat vzdáleně včetně monitoringu pomocí Cloudu (dodatečně zařízení, které se připojí k tepelnému čerpadlu pomocí internetu).

5. Je nutná pro topení akumulační nádrž?

Akumulační nádrž je nutná pouze pro starší generaci tepelných čerpadel s regulací kompresoru zapnuto-vypnuto, nebo pro kaskádové zapojení více tepelných čerpadel. Tepelná čerpadla Panasonic Aquarea mají plynulou invertní regulaci tj. (frekvenčně) řízený výstupní výkon kompresoru a není třeba používat externí akumulační nádrž.

6. Z čeho se skládá tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo se skládá z venkovní jednotky a vnitřního hydroboxu, jehož součástí je také záložní elektro kotel, řídící elektronika, oběhové čerpadlo a expanzní nádoba.

Pro zvýšení úspory spotřeby doporučujeme zásobník na TUV (teplou užitkovou vodu).

7. Provozní teploty tepelného čerpadla?

Panasonic Aquarea díky plynulé invertní regulaci výkonu pracuje až do -23 °C. Při poklesu venkovní teploty pod -23 °C dojde k jeho odstavení a zapne se elektrokotel, který je součástí hydroboxu (vnitřní jednotky).

V létě pracuje tepelné čerpadlo většinou jen pro ohřev TUV nebo pro ohřev bazénu. Účinnost je v létě vysoká díky vyšším teplotám venkovního vzduchu, ze kterého je odebírána tepelná energie.

8. Na jakou teplotu ohřeji vodu?

U nízkoteplotního tepelného čerpadla označovaného jako LT (Low Temperature) je maximální výstupní teplota topné vody +55 °C bez použití záložního elektrokotle. Pokud potřebujeme vyšší teplotu například +65 °C pro vytápění domu, je nutné použít vysokoteplotní tepelné čerpadlo označováno jako HT (High Temperature).

Vysoké teploty je možné dosahovánu buď dvoustupňovým kompresorovým řešení (nižší účinnost systému díky 2 kompresorům), a nebo u tepelných čerpadel Panasonic za použití chladiva R407C (vyšší kondenzační teplota při nižším tlaku oproti chladivu R410a) a patentované technologie T-CAP (Total Capacity), kde je garantována výstupní teplota +60°C.

9. Je nutný další kotel (zdroj tepla)?

Většina tepelných čerpadel má již v hydroboxu integrovaný záložní elektrokotel. Pokud nahrazujeme stávající plynový nebo elektrický kotel, doporučujeme ponechat tento původní zdroj jako zálohu v případě poruchy tepelného čerpadla.

10. Kam umístit venkovní jednotku?

Nejvýhodnější je jižní světová strana, ale prioritou je především umístění venkovní jednotky z hlediska hluku, který se pohybuje okolo 50 dB(A). Je nutné počítat s tím, že z venkovní jednotky teče v zimě při odtávání kondenzát (voda) a je proto nutné tuto kondenzovanou vodu někam vhodně zaústit (přibližně 2 litry za hodinu).

Množství kondenzátu záleží na vlhkosti a teplotě venkovního vzduchu a dále také výkonu čerpadla (resp. ploše výměníku venkovní jednotky na které vzniká námraza).

11. Spotřeba tepelného čerpadla?

Spotřeba tepelného čerpadla je přibližně třetinová v porovnání s elektrokotlem a zhruba poloviční v porovnání s kotlem na plyn.

Přesné grafické a početní srovnání dle aktuálních cen za energie naleznete například na portále TZB-INFO.cz.

12. Životnost tepelného čerpadla?

Životnost tepelného čerpadla záleží především na odborné a kvalitní montáži, značkovém kompresoru, který je srdcem celého zařízení.

V neposlední řadě také na pravidelném ročním servisu (podobně jako garanční prohlídky u auta). Obecně lze však říci, že se životnost (kompresoru) pohybuje někde okolo 15 let. Výměna nového invertního kompresoru pak stojí přibližně okolo 35.000,- Kč podle výkonu.

13. Záruka na tepelné čerpadlo?

Záruka na tepelné čerpadlo je 2roky a na kompresor 5 let.

14. Servis tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je strojní zařízení, které obsahuje řadu komponentů a je nutný pravidelný roční servis. Při servisní kontrole je nutné vyčistit lamely venkovní jednotky speciálním přípravkem, překontrolovat kompletně chladivový okruh, vyčistit filtr na topném okruhu a řadu dalších úkonů, které sníží příkon a zvýší účinnost a životnost zařízení. Pokud je znečištěná venkovní jednotka od pylů, prachu, listí, nedochází k předávání tepla ze vzduchu do chladiva, proto kompresor, aby zajistil požadovaný výkon pro vytápění, zvýší svůj elektrický příkon a spotřeba elektrické energie je pak vyšší.

U tepelných čerpadel s množstvím chladiva například R410a nad 2,4 kg je nutná pravidelná roční kontrola úniku chladiva, kterou ukládá Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014.

Provozovatel zařízení je odpovědný za založení a vedení Evidenční knihy chladícího zařízení. Nedodržením tohoto nařízení se provozovatel zařízení vystavuje pokutě až do výše 1,5 milionu korun!

15. Vzdálené ovládání a monitoring tepelného čerpadla?

Pokud požadujeme tepelné čerpadlo řídit a monitorovat vzdáleně, tak je možné osadit vnitřní jednotku speciálním modulem. Tento modul se připojí buď pomocí WIFI na lokální AP (Access point), a nebo síťovým LAN kabelem zakončeným konektorem RJ45.
Tepelná čerpadla Panasonic lze ovládat a monitorovat vzdáleně pomocí Cloud řešení z libovolného zařízení, které je napojeno na internet a je na něm nainstalován webový prohlížeč.