Mimořádná opatření Allcomp a. s.

  • Hlavním cílem je ochrana zdraví lidí.
    • Omezení šíření viru, případně zmírnění jeho následků.
    • Udržení chodu firmy v mezích udržitelnosti.
    • Plnění zakázek výroby v daných termínech a kvalitě.
    • Zachování a udržení pracovních míst.

Kompletní dokument ke stažení.