MasterKit – Začínáme s chytrým bydlením

Startovací stavebnice MasterKit umožňuje snadný start do chytrého bydlení. Díky této sadě “vše v jednom” můžete začít ihned po zapnutí do elektřiny. Umožňuje snímat 10 digitálních vstupů (včetně čítačů pulzů) a ovládat 10 digitálních výstupů.

První spuštění

1. Připojte napájení a vyčkejte cca 30s na start systému.

2. Připojte se k WiFi síti.

SSID: MasterKit, Heslo: allcomp.cz

3. Po navázání WiFi spojení (cca 10s) pokračujte do ovládací aplikace.

http://master-kit

Ovládací aplikace

Pro ovládání a zpřístupnění následujících odkazů musíte být připojeny na WiFi Master-kit viz “První spuštění – bod 2”.

Pro ovládání systému slouží webová aplikace Revolution Web App. Aplikace je dostupná na portu 80. Pro přístup z WiFi hotspot-u stačí do prohlížeče zadat http://master-kit. Při připojení Raspberry k monitoru pak lze kromě tohoto aliasu použít i http://localhost. Přístup z vnější sítě (resp. z ethernetu) je možný přes IP adresu (zjištěnou z DHCP serveru sítě), příp. zadáním http://master-kit.local (je-li v síti funkční zero-conf/avahi).

Je zde již připravený modul ISLAND 1010 dodaný ve stavebnici – aplikace tak nabízí 10 přepínačů pro ovládání jednotlivých výstupů a 10 indikátorů pro zobrazení stavu vstupů. Rovněž jsou zde již přednastaveny jednoduché závislosti mezi vstupy a výstupy, stejně tak dvě makra pro zapnutí/vypnutí všech výstupů.

Veškeré chování lze upravit v administraci – ta je dostupná v sekci admin/, tj. dostupná na adresách (viz. výše):

Pro přístup je vyžadováno přihlášení – výchozím uživatelem je “admin” s heslem “0000”.

Spuštění s monitorem

Obraz nahraný na kartě je jen minimálně upravený oficiální Raspbian (varianta Full). Z tohoto důvodu je pro využití HDMI výstupu nutné připojit monitor před startem Raspberry, jinak se automaticky přepne obraz na analogový výstup (dostupný přes 4-pinový 3,5mm jack). Více informací včetně návodu na vypnutí autodetekce najdete na stránkách RaspberryPI – Configuration, volba “hdmi_force_hotplug”.

Obsah balení

  • Modul ISLAND 1010
  • Rasberry Pi 3 Model B+
  • 16GB microSD karta s OS Raspbian
  • CAN převodník
  • Napájecí zdroj +5V/2A s USB
  • Modul výstupu LED
  • Konektory, Kabely

Detailnější informace naleznete na stránce MasterKit pro pokročilé.

Cena

  • MasterKit – startovací stavebnice od 2 490 Kč

Další odkazy

MasterKit pro pokročilé

Popis (a opětovné vytvoření) obrazu pro stavebnici MasterKit:

MasterKit – SW 2019-10-10

MasterKit – SW 2019-07-11

MasterKit – SW 2019-03-16